ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่๒๕ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

         โครงการจ้างเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ จำนวน ๒ ระบบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่>>> บริษัท เน็ตเวิร์ค อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด