สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสร้างแบรนด์ สร้างรายได้

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น
"ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสร้างแบรนด์ สร้างรายได้
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมถนไพรจากแปลงสมุนไพรโป่งสลอด"

                  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
🍂🍁ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสร้างแบรนด์ สร้างรายได้
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมถนไพรจากแปลงสมุนไพรโป่งสลอด”

🗓 17 มิถุนายน นี้ ณ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี