คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมหลักสูตร…โครงการพัฒนาวิชาชีพ “9 ภาษีที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มทำธุรกิจ”

คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมหลักสูตร
โครงการพัฒนาวิชาชีพ “9 ภาษีที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มทำธุรกิจ”

                                    คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมหลักสูตร
                         โครงการพัฒนาวิชาชีพ “9 ภาษีที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มทำธุรกิจ”
👉โดย อ.เมทิกา ธรรมกิจโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีกว่า 22 ปี
🔈ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน นี้ เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
✨ค่าลงทะเบียน✨
>> บุคคลภายนอก 1,500 บาท ต่อท่าน
>>นับชั่วโมงด้านอื่น ๆ ได้จํานวน 6.30 ชั่วโมง
>> ศิษย์เก่า 1,200 บาท ต่อท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 1025 7984 (อาจารย์ มรรยาท)

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี