คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

                คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
                           สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล
✅ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้ สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดที่           https://reg.pbru.ac.th
❌ไม่ต้องยื่นPort
❌ไม่ต้องสอบข้อเขียน
✅ รับทุกแผนการเรียน
✅ สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที
✅ แผนการเรียนปกติ จบได้ภายใน 3 ปี
✅ วุฒิ ปวส. นำมาเทียบโอน เรียนจบได้ภายใน 2 ปี
✅ มีทุนการศึกษาสนับสนุนให้นักศึกษา
✅ มีตลาดแรงงานรองรับในสายอาชีพหลายอัตรา
————–
📲สอบถามเพิ่มเติม โทร. .09 4292 6598 (อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์)

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี