แจ้งนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 เมื่อท่านยืนยันสิทธิ์แล้ว แนบเอกสารในระบบออนไลน์เพื่อขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

แจ้งนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว
แนบเอกสารในระบบออนไลน์เพื่อขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

                  แนบเอกสารในระบบออนไลน์ เพื่อขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

แจ้งนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 เมื่อท่านยืนยันสิทธิ์แล้ว
✅ ต้องแนบเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์ให้เรียบร้อย
❌ก่อนวันมารายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 10,11,12 มิ.ย.2567❌
✅ โดยสามารถแนบเอกสารฯได้ที่ระบบรับสมัคร(red arrow right) https://reg.pbru.ac.th
✅ สิ้นสุดการแนบเอกสารในระบบออนไลน์(red arrow right)(emoji) วันที่ 3 มิถุนายน 2567(emoji)
✅ ศึกษาข้อมูลคู่มือการแนบเอกสารในระบบออนไลน์ ที่ https://url.in.th/HGpJf
✅ เมื่อแนบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว สามารถตรวจสอบผลการแนบฯ ในระบบได้ภายใน7 วันทำการ
—————
☎️ สอบถามเพิ่มเติม
หน่วยรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร.0 3289 3002

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี