ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗