กิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567

                                                     📢มาแล้วจร้า กิจกรรมเลือก
                        กิจกรรมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่   ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567
เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

🥋การแต่งกาย : เสื้อคณะ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ
🤩ขั้นตอนการสมัครกิจกรรม ระบบใหม่! 
🎯สมัครได้ที่ ระบบบริการการศึกษา🎯
🔸เมนูระบบกิจกรรม
✅ https://reg.pbru.ac.th/register

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี