สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการยกระดับผ้าทอมือกะเหรี่ยงเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG บ้านโป่งลึก-บางกลอย ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการยกระดับผ้าทอมือกะเหรี่ยงเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดเชิงพาณิชย์
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG บ้านโป่งลึก-บางกลอย ครั้งที่ 1

      สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยงานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
📍กำหนดจัดกิจกรรมการยกระดับผ้าทอมือกะเหรี่ยงเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG บ้านโป่งลึก-บางกลอย ครั้งที่ 1 🌱
🗓️ วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 (3 วัน 2 คืน) และตลอดเดือนมิถุนายน
❤️ เชิญชวนผู้สนใจร่วมแบ่งปันเสื้อผ้า ของใช้สภาพดีให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ได้ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2567🥰😍

  

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี