มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงพื้นที่จังหวัดประจวบฯ กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา Soft Power

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงพื้นที่จังหวัดประจวบฯ
กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา Soft Power

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะทำงาน ร่วมประชุมประเด็น “การพัฒนาศักยภาพชุมชน Soft Power บนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม
     ในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นและกำหนดประเด็นในการดำเนินการร่วมกัน ประกอบด้วย การกำหนดพื้นที่ในการเข้าไปพัฒนา กิจกรรมที่จะดำเนินการให้เกิดขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชุมชน ก่อนที่คณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดสาขา Soft Power ที่เป็นเป้าหมายทั้งสิ้น 2 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว มีพื้นที่เป้าหมายคืออำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอทับสะแก ขณะที่ด้านด้านศิลปะและทัศนศิลป์ มีการกำหนดเป้าหมายไปที่ ตำบลหินเหล็กไป อำเภอหัวหิน

 

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี