นักศึกษาสาขาเชฟและสาขาอาหาร คว้ารางวัลการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ TUCC 2024

นักศึกษาสาขาเชฟและสาขาอาหาร คว้ารางวัลการแข่งขันทำอาหาร
ระดับนานาชาติ TUCC 2024

               ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้ารางวัลจากการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติในงาน Thailand Ultimate Chef Challenge 2024 (TUCC) ซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำแห่งเอเชีย THAIFEX-Anuga Asia Beyond Food Experience จัดขึ้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ภายใต้การควบคุมดูแลการฝึกซ้อมของคณาอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 

🥇รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันประเภท Asian Rice and Noodle Challenge
นายดนุพร คำม่วง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
🥈รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันประเภท Asian Rice and Noodle Challenge
นายกีรติ เทพทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
🥈รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันประเภท Asian Rice and Noodle Challenge
นายรัชชานนท์ พวงมาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
🥉รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันประเภท Asian Rice and Noodle Challenge
นางสาวรัชชประภา อินทกาญจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
🗞️รางวัล Diploma
การแข่งขันประเภท Asian Rice and Noodle Challenge
นางสาวปนัดดา เนียมรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์  

                ซึ่งการแข่งขันในรายการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงทักษะความรู้ ความสามารถในการปรุงอาหารได้อย่างเต็มที่ ภายใต้การรับรองการแข่งขันจากสมาคมเชฟโลก มาตรฐานการแข่งขันอาหารยังคงความเป็นระดับสากล โดยพิจารณาจากการให้คะแนนในด้านรายละเอียดการเตรียมวัตถุดิบ ความเป็นมืออาชีพด้านครัว การจัดตกแต่งอาหาร และคะแนนด้านรสชาติ ซึ่งผู้ที่เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องแสดงฝีมือการทำอาหารภายในเวลาที่กำหนด

 
 

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี