คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับชุมชนริมน้ำ รวมพลังขับเคลื่อน Soft Power

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับชุมชนริมน้ำ รวมพลังขับเคลื่อนฒิฑฬ Soft Power ก่อนนำเสนอในวันที่ 10-11 สิงหาคม นี้

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ตาละลักษณ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขานาฏศิลป์ศึกษาและดนตรีศึกษา ร่วมกับนายปภังกร จรรยงค์ นางสาวรมยกรณ์ เอราวัณ ผู้แทนจากชุมชนริมน้ำ ประชุมขับเคลื่อน Soft Power ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
             ในการประชุมได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ พวงกุญแจหนังใหญ่ เสื้อลายหนังใหญ่ ถุงผ้าลายหนังใหญ่ ไอศกรีมหนังใหญ่ แม็คเน็ต (แม่เหล็กติดตู้เย็น)
            นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ การสอนกลองยาว สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การเชิดหนังใหญ่ วงดนตรีลูกกรุง เป็นต้น รวมทั้งการสร้างสรรค์การบรรเลงเพลงคลองกระแชงจากดนตรีไทยและดนตรีสากล การผลิตนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยรวมรวบการแสดงจากชุมชน
             ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2567 ณ วัดพลับพลาชัย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการworkshop ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกร้านค้าจากชุมชน การแสดงภายในชุมชน ได้แก่ การแสดงหนังใหญ่ ละครชาตรี บาสโลป และรำวงผู้สูงอายุ กำหนดการและรายละเอียดกิจกรรมจะประชาสัมพันธ์ต่อไป

 

 

 
 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี