มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

        วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านกิจการพิเศษและการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
ขณะที่ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน อาจารย์ ดร.กฤษดา สุริยวงค์ รองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิพร เก่งทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี