คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนปากทะเลทศึกษาTimeline กระบวนการทำนาเกลือ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนปากทะเลทศึกษา
Timeline กระบวนการทำนาเกลือ

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำ Timeline พัฒนาการของชุมชนปากทะเล และ Timeline กระบวนการทำนาเกลือ การลงพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการสังเกต การวิเคราะห์ การเก็บข้อมูล และการแก้ไขปัญหาผ่านการลงมือปฎิบัติจริง

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี