คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ให้กับชุมชนบ้านโป่งเก้งพัฒนา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ให้กับชุมชนบ้านโป่งเก้งพัฒนา

       อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำทีมอาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ให้กับชุมชนบ้านโป่งเก้งพัฒนา ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 -9 มิถุนายน 2567

        โดยได้รับเกียรติจากคุณพิษณุ นำศิริโยธิน นักออกแบบวัสดุไม้ ที่ได้มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ชุมชน การสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ชุมชนและเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ชุมชน

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี