เปิดรับรับสมัครนักศึกษา รับทุนการศึกษา มูลนิธิชิน โสภณพนิช คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับรับสมัครนักศึกษา รับทุนการศึกษา
มูลนิธิชิน โสภณพนิช คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ประจำปีการศึกษา 2567

                                      รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา มูลนิธิชิน โสภณพนิช
                     คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 

🧑‍⚕️สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม นี้
👨‍⚕️ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพร้อมใบสมัครได้ที่ https://dsd.pbru.ac.th/index.php/chin67/

 

#ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่1

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี