คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรในงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ครั้งที่ 1

เชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร
ในงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ครั้งที่ 1

           📣🔊คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร 🍅🍐🫐
🌿☘️ในงาน #เทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ครั้งที่ 1 “มหัศจรรย์ของดีห้วยแม่เพรียง เมืองเสบียงอาหาร” 🫕🥫🫙
🗓 พบกันวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม นี้ ณ หมู่บ้านหนองน้ำดำ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี