ทีมบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกตำบลห้วยแม่เพรียง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

ทีมบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกตำบลห้วยแม่เพรียง
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

              วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก้งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางปริศนา พันธ์งาม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นำโดยคุณพลอยนภัส เศรษฐีภูมิ ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกตำบลห้วยแม่เพรียง ร่วมให้การต้อนรับคุณกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
             ภายในงานได้มีการนำเสนอประวัติของกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่ม ผลการดำเนินงาน รวมทั้งสาธิตการทำน้ำพริกจากวัตถุดิบในท้องถิ่นห้วยแม่เพรียง ภายในโรงเรือนมาตรฐาน เพื่อนำเสนอขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี