เชิญชวนผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เนื่องใน “วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก” วันที่ 17 มิถุนายน 67

      🌦🌥สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เนื่องใน “วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก”
วันที่ 17 มิถุนายน 2567
👇👇
https://arit.pbru.ac.th/webarit/index.php?ge=view&key=540…

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี