สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่เปิดเวทีประชาคมในพื้นที่วัดกุฎิ (บางเค็ม) เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการ Soft Power

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่เปิดเวทีประชาคมในพื้นที่วัดกุฎิ
(บางเค็ม) เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการ Soft Power

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับนางคนึง ไขลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่เวทีประชาคม ณ ศูนย์การเรียนรู้ไร่สุภาวดี หมู่ 2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับผู้นำชุมชนและเจ้าของกิจการในพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

            จากการรับฟังความคิดเห็น ได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้แก่ ยาหอมและเครื่องเบญจรงค์ โดยจะนำเอาเอกลักษณ์ด้านทัศนศิลป์ในพื้นที่มาร่วมพัฒนาต่อยอดให้เกิด Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์และแฟชั่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์คืนสู่ชุมชน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและชุมชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี