สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมสอนทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างแบรนด์สร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากแปลงสมุนไพรโป่งสลอด

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมสอนทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างแบรนด์สร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากแปลงสมุนไพรโป่งสลอด

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมสอนทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างแบรนด์สร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากแปลงสมุนไพรโป่งสลอด ที่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

          คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ (บอลรูม) ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         ภายในกิจกรรมคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น สรรพคุณยาสมุนไพร การสกัดสารจากสมุนไพรและการคำนวณต้นทุน การทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบน้ำมันนวด การทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย์ การทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบยาดมสมุนไพรและการทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบยาหม่อง

        ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อนำไปสร้างแบรนด์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี