ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                                                 🎊🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎊

🔖นายวรินทร์ สงวนทรัพย์

🔖นายอัครวัฒน์ ศรีพลอย

                 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลังผ่านการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลเกียรติยศ Cabling Contest ปีที่ 12 (รูปแบบออนไลน์)ได้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางเข้าแข้งขันระดับประเทศ

                โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ไชย์วงศ์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์ ดร.ประกิจ อินทะชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสมปราชญ์ แช่หว่อง วิศวกรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ควบคุมทีม

🔊🔊หลังจากนี้นักศึกษาจะเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบออนไซต์ ณ จังหวัดชลบุรี ในช่วงเดือนตุลาคม นี้

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี