ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567

                  นางนับวรรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานสังกัดสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันพิจารณา ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ในด้านแผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์การเงิน และแผน Green Office ประจำปีงบประมาณ 2567

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี