ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ PRE-TEST

                                                  ….จากพี่ส่งเสริมฯ ถึงน้องปี 1….😊

📲 สแกนตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ PRE-TEST ได้แล้วนะคะ

📝สอบ PRE-TEST คืออะไรคะ? 👉 เป็นการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ

                                                                ✌สู้ ๆ นะคะ✌