ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา “โต๊ะเล็ก” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา “โต๊ะเล็ก” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี🥅

⛳หลังผ่านการคัดเลือกจากกระทรวง อว.และ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 21  ⚽ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม นี้   ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ✌✌✌