ประกาศเปิดให้บริการประตู 2 (ด้านหลังมหาวิทยาลัย) ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

                                                         🔉🔊ประกาศ🔊🔉

🏗กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกเส้นทางจราจรหลังเลิกเรียน

🔹เปิดให้บริการประตู 2 (ด้านหลังมหาวิทยาลัย) เป็น #เส้นทางออก ได้อีก 1 ช่องทาง

🔸ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

◾️เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป