นิเทศศาสตร์จัดกิจกรรม Comm. Arts. 2024 (Freshy and journey to find yourself) ตอบโจทย์เด็กเจนใหม่กับการสื่อสารยุคดิจิทัล

นิเทศศาสตร์จัดกิจกรรม Comm. Arts. 2024 (Freshy and journey to find yourself) ตอบโจทย์เด็กเจนใหม่กับการสื่อสารยุคดิจิทัล

              หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2567 ในธีม Comm. Arts. 2024 (Freshy and journey to find yourself) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. เมธาวิน สาระยาน ประธานหลักสูตร เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2567 

            สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง เสริมสร้างความกล้าแสดงออก และฝึกประสบการณ์การจัดงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสาขาคือ “การสร้างสรรค์สังคมด้วยนวัตกรรมการสื่อสาร” โดยการจัดกิจกรรมของงานดังกล่าวประกอบไปด้วย การแนะนำหลักสูตรผ่านวีดิทัศน์ การสัมภาษณ์อาจารย์ประจำสาขา การจัดกิจกรรมเสวนาแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และการจัดฐานกิจกรรมเรียนรู้เชิงนิเทศศาสตร์ ได้แก่ การเขียนบทสารคดี การบันทึกเสียงภายในห้องสตูดิโอ และการเรียนตัดต่อวีดีโอพื้นฐาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี