ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม การผลิตไฟฟ้าบนหลังคาด้วยระบบโซล่าเซลล์

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม การผลิตไฟฟ้าบนหลังคาด้วยระบบโซล่าเซลล์

🪚⚒️ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ
⚡✨ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม การผลิตไฟฟ้าบนหลังคาด้วยระบบโซล่าเซลล์ 🌞
❄ในวันที่ 18 กรกฎาคม นี้
🎯ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
🔴อบรมฟรี🔴
🔸🔸รับสมัครจำนวนจำกัด🔸🔸