เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุนให้เปล่า จำนวน 10,000 บาท จำนวน 213 ทุน

             📌น้องๆที่กำลังมองหาทุนการศึกษา มาทางนี้  เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทุนการศึกษา
                             คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
                                  ทุนให้เปล่า จำนวน 10,000 บาท จำนวน 213 ทุน

✅สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ค. 67
ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

✅สอบถามข้อมูล
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร 032-708610