สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

          อาจารย์ ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่25 มิถุนายน 2567ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม 

          สำหรับกิจกรรมรอบรู้เรื่องห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้นเพื่อแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการขั้นตอนการเข้าใช้บริการห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบและสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบของรางวัลให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกอีกด้วย 

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี