กิจกรรม Walk Rally ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนที่จะเปิดภาคเรียน

กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม Walk Rally ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม

          วันที่ 27 มิถุนายน 2567 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม Walk Rally ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมให้กำลังแก่นักศึกษาในการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาจะต้องรู้จักปรับตัวและมีความรับผิดชอบมากขึ้น

         สำหรับกิจกรรม Walk Rally แบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 10 ฐาน แต่ละฐานจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และยังมีกิจกรรมนันทนาการให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกด้วย ตลอดการจัดกิจกรรมจะมีพี่แกนซึ่งรุ่นพี่นักศึกษาคอยให้การดูแลและให้ข้อมูลกับชนรุ่นน้องในเรื่องต่าง ๆ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี