ขอเชิญร่วมโครงการ “ปลูกทองอุไร รวมใจภักดิ์ ปีมหามงคล สู่เส้นทางการท่องเที่ยว”

         

                                 💛💛คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี💛💛

             ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

            🌳🌳ร่วมโครงการ “ปลูกทองอุไร รวมใจภักดิ์ ปีมหามงคล สู่เส้นทางการท่องเที่ยว” 🌳🌳

          📌ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ทวารวดีทุ่งเศรษฐี
(โคกเศรษฐี)  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี