มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

         

                                               💚💛มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี💚💛


                       🌳ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๑๐
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒​ พรรษา ” ๑๐๐ ใจรักษ์ สดุดี ๑๐๐ ปี ราชภัฏ วัฒนา”   ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี   ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป

                         **ผู้เข้าร่วมงานสวมใส่เสื้อสีเหลือง**

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี