ขอเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

ขอเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

                ขอเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา


            เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา   ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี