คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ-รับขวัญนักศึกษาใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
ผูกข้อมือ-รับขวัญนักศึกษาใหม่
“ โฮมฮับสายแนน เอิ้นขวัญยามแลง เบิ่งแญงน้องใหม่ ”

           วันที่ 3 กรกฏาคม 2567 ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมผูกข้อมือรับขวัญในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 “โฮมฮับสายแนน เอิ้นขวัญยามแลง เบิ่งแญงน้องใหม่” โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

          ทั้งนี้ พิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว ให้ขวัญเป็นเหมือนผู้ที่คอยดูแลประคับประคองชีวิตให้มีจิตใจเข้มแข็ง ซึ่งพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้ ชาวไทยเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี