ขั้นตอนการรายรายงานตัวและรับชุดครุย วันที่ 6 – 14 ก.ค. 67

ขั้นตอนการรายรายงานตัวและรับชุดครุย วันที่ 6 - 14 ก.ค. 67

             

ขั้นตอนการรายรายงานตัวและรับชุดครุย วันที่ 6 – 14 ก.ค. 67 

👉👉 1.บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวในระบบ สั่งจองชุดครุยและเครื่องหมายนักศึกษา ทางเว็บไซต์ https://reg.pbru.ac.th/register และปริ้นใบชำระเงินในระบบรายงานตัว (นำมาในวันที่มาวัดตัวและรับชุดครุย)

👉👉 2.บัณฑิตมาวัดตัวพร้อมใบชำระเงินในระบบ ณ ห้องน้อมบุญดิเรก อาคารสุเมธตันติเวชกุล (บัณฑิตวัดตัวเพื่อให้ได้ไซต์ที่ถูกต้องก่อนชำระเงิน กรณีชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนไซต์ได้)

👉👉 3.บัณฑิตชำระเงิน และ รับชุดครุย / เครื่องหมายนักศึกษา ณ ห้องน้อมบุญดิเรก อาคารสุเมธตันติเวชกุล

❌❌หมายเหตุ ❌❌

1.บัณฑิตต้องรายงานตัวในระบบก่อนมาวัดตัวและรับชุดครุย

(หากไม่รายงานตัวในระบบก่อนจะไม่อนุญาตให้รับชุดครุย)

2.กรณีชุดครุยไซต์ที่บัณฑิตต้องการหมด จะนัดให้มารับในวันที่ 25 – 31 ส.ค. 67

3.บัณฑิต ป.โท ให้มาวัดตัวเพื่อตัดชุดครุยในวันที่ 6 -14 ก.ค. 67

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี