สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ติดตามการดำเนินงาน Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ และแฟชั่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ติดตามการดำเนินงาน Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ และแฟชั่น

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินงาน Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์และแฟชั่น ณ พื้นที่ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567

                นอกจากจะมีการติดตามการดำเนินงานแล้ว ยังได้ชี้แจงรายละเอียดด้านงบประมาณและการแถลงข่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและการเตรียมพร้อมให้แก่ชุมชนและคณะทำงาน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี