สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
📙📗  ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารบรรรราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี