สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ในพื้นที่วัดกุฎิบางเค็ม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ในพื้นที่วัดกุฎิบางเค็ม

        วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของชุมชนวัดกุฎิบางเค็ม ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ประกอบกิจการและผู้นำชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ เช่น วุ้นมะพร้าวน้ำหอม ทองม้วน ยาหอมวัดกุฎิ การทอผ้าลายแตงโม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ ปลาเค็มวัดกุฎิ เครื่องเบญจรงค์และเครื่องจักรสาน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลผลิตภัณฑ์มารวบรวมและนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป ภายใต้โครงการ Soft Power จังหวัดเพชรบุรี

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี