จัดทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

คณะวิทย์ฯ จัดทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหาร ชั้น 2 ให้กับนักศึกษา

 

        นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหาร ชั้น 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 25- 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

       โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชีพ องค์กรมหาชน เมื่อปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพผู้ประกอบอาหารไทยขั้น 1-3 โดยมีเจ้าหน้าที่สอบเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ได้รับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

       

     สำหรับเมนูที่ใช้ในการทดสอบมีทั้งหมด 8 เมนู กำหนดเวลาอยู่ที่ 8 ชั่วโมงในการปรุง แบ่งเป็นอาหารคาว 6 เมนู ประกอบด้วย น้ำพริกกะปิพร้อมเครื่องเคียง ข้าวต้มหมู ผัดไทย แกงเขียวหวาน ผัดกระเพาหมู ต้มยำ และอาหารหวาน 2 เมนู ประกอบด้วย ขนมตะโก้เผือกและขนมถุงทอง

       

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี