ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 และเข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ก่อนที่จะร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังลารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 25 กรกฎาคม.2567 และนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม2567 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี