ประกาศนักศึกษาที่สมัครทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ประเภททุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2567