มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

           วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

          ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 72 รูป จากนั้นคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย พร้อมใจกันวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง อธิการบดีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ อ่านคำราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ

         จากนั้นเวลา 10.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ Green Park ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้คือ ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ จำนวน 72 ต้น ก่อนที่จะร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานิล 7,200 ตัว ลงสู่คลองสาธารณะในมหาวิทยาลัย

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี