ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯนิติกร ระดับชำนาญการ ลงวันที่ 13 ต.ค. 2559

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯนิติกร ระดับชำนาญการ

ดาวน์โหลด

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯนิติกร ระดับชำนาญการ ลงวันที่ 13 ต.ค. 2559