มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1″ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 (รุ่นที่6)

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 (รุ่นที่6)


ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดอบรมและทดสอบ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

*** รอบนี้ ใกล้เต็มแล้วนะครับ ***

ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2563 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2563

ผู้สนใจสามรารถสมัครได้ที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เบอร์ติดต่อ : 032-708698  ภายใน 8689 / 082-4233664 , 0819410328