มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมรับมือ โควิท-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมรับมือ โควิด-19

     เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องลูกหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมรับมือเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

     เบื้องต้นได้มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของหอพักนักศึกษาทุกหอพัก รวมถึงแฟลตอาจารย์และบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้และการป้องกันให้กับทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถประเมินตนเองได้ในเบื้องต้น ตลอดจนการรักษาความสะอาดของตนเองและที่อยู่อาศัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้ จะมีการพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี