ประกาศเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ประจำปี 2563

ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ประจำปี 2563
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อย่างไม่มีกำหนด

การการแข่งกอล์ฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง