ประกาศด่วน!! เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องงดการจัดอบรม และการทดสอบ **ทุกกิจกรรม**

ประกาศด่วน!! เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องงดการจัดอบรม และการทดสอบ **ทุกกิจกรรม**

          ประกาศด่วน!! เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องงดการจัดอบรม และการทดสอบ **ทุกกิจกรรม** ยกเว้นกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลของศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้ที่ Facebook Page: PBRU Language Center

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว
**ทางศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ**