ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะและพลาสติก

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะและพลาสติก ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะและพลาสติก ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น เครื่องขึ้นรูปโลหะและพลาสติก ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซัน ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะและพลาสติก