สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการขอเอกสารใบรับรองออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการขอเอกสารใบรับรองออนไลน์

            เนื่องจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิท-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนาระบบการให้บริการขอเอกสารออนไลน์ http://mis.pbru.ac.th/register
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการขอเอกสารใบรับรองออนไลน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการขอเอกสารใบรับรองออนไลน์