แบบเปิดเผยราคากลางซื้อชุดทดลองการสื่อสารอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและทดสอบสัญญาณ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องเรียนขนาด ๒๐๐ ที่นั่ง ชั้น ๕
อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน


ดาวน์โหลดข้อมูล

1584957000